Over

De Wijk- en Dorpsraden zijn in Kontich een bijkomend advies-, inspraak- en informatiekanaal naast de bestaande adviesraden. De Wijk- en Dorpsraden zijn geografisch samengesteld en behartigen de problematieken van straten, buurten en wijken.

De Wijk- en Dorpsraden hebben geen beslissingsbevoegdheid, enkel een adviserende taak. Elke Wijk- en Dorpsraad staat in voor het overleg tussen de wijk- en dorpsbewoners, het overleg tussen de gemeente en de wijk of het dorp.
De Wijk- en Dorpsraden kunnen vragen en voorstellen voorleggen aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan vragen en voorstellen voorleggen aan de Wijk- en Dorpsraad.

Het bestaan van een Wijk- en Dorpsraad hangt af van de inwoners zelf. Het gemeentebestuur zal haar inwoners aanmoedigen om een Wijk- Of Dorpsraad op te richten of voort te zetten.

Alle inwoners van de wijk of van het dorp kunnen deelnemen aan de Wijk- of Dorpsraad waartoe ze behoren. De vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven, gelegen in de wijk, zijn eveneens welkom op de Wijk- en Dorpsraad.

Info en contact:
E-mail: kokazleeft@gmail.com