Status update dossier bioscoop Meylweg

Beste wijkbewoner,

Onze nieuwjaarsreceptie is net achter de rug, maar dat houdt ons niet tegen om jullie een statusupdate te geven rond de bioscoopplannen in de Meylweg.

Reeds eerder lieten we jullie weten dat in verschillende wijkoverlegvergaderingen de verkeerssituatie in de Meylweg al aan bod gekomen was omdat de veiligheid van (jonge) fietsers en voetgangers ons niet gegarandeerd lijkt en omdat het ook voor de omwonenden steeds drukker wordt in hun straat. De laatste weken werd duidelijk dat de situatie onhoudbaar wordt. Zo was het vorige vrijdag rond 19u zeer slecht weer. De ganse straat was geblokkeerd door wagens, zowel lokaal verkeer voor voetbal & DansAteljee als doorgaand verkeer. Voor voetgangers en fietsers was er geen doorkomen meer aan. En dan is er nu zelfs nog geen bioscoop. Vandaar ook de dringende oproep dat iedereen voor zichzelf toch eens bekijkt wat je hier zelf aan kunt doen. Is fiets, of bij slecht weer carpooling… geen optie als je naar de sportclub gaat? Tegelijkertijd zullen we op het volgende wijkoverleg van 29 januari samen met de schepen van mobiliteit mogelijke andere oplossingen bekijken.

Er werd vorig jaar een vergunningsaanvraag voor een cinemacomplex (drie zalen) achter het Dansateljee ingediend. We stelden ons eerder reeds de vraag of de plek aan een smalle weg, vlak bij een woonzone wel de beste locatie is voor zo’n invulling en of een bioscoop niet de activiteit te veel is op deze locatie. Een heel aantal wijkbewoners hebben toen ook schriftelijk bezwaar ingediend bij de gemeente.

Ondertussen is die deadline afgelopen maar heeft de aanvrager een aantal aanpassingen gedaan aan zijn plannen. Daarom is er een tweede periode van openbaar onderzoek gestart en is er de mogelijkheid om de plannen opnieuw te bekijken en te becommentariëren. Het is noodzakelijk om een tweede maal een bezwaarschrift in te dienen als je niet akkoord bent. Let wel de deadline komt er snel aan. Ten laatste op 1 februari moeten bezwaarschriften ingediend zijn bij de gemeente. Het is best dat ieder bezwaarschrift indient in eigen bewoordingen met eigen argumenten. Vandaar dat we hier ook deze keer geen voorgekauwd voorbeeld meesturen maar wel mogelijke argumenten en een aantal voorbeeld bezwaarschriften.

We beseffen dat er mensen zijn die geen bezwaar hebben tegen de bioscoop en het ermee gepaard gaande mobiliteitsprobleem. Die hoeven uiteraard niet verder te lezen 🙂

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de vergunningsaanvraag van het cinemacomplex?

U kunt het hele dossier bekijken op https://www.kontich.be/meylweg-zn—wijziging-aanvraag
U kunt uw bezwaren formuleren en indienen ten laatste op 02/02/2019 met referentie Bezwaar/OMV_2018096812

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeenteplein 1
2550 Kontich

Kiest u voor een van de twee laatste opties, dan vindt u in bijlage alvast de modelbrief die we vorig jaar ook meestuurden.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Joris & Greet

Joris Dircx (coördinator)
Greet Michielsen (secretaris)

 

Een gedachte over “Status update dossier bioscoop Meylweg

  1. Een aantal bewoners van de omliggende woongebieden van de Meylweg maakt zich hier ook zorgen over. Kan een bezwaarschrift door meerdere personen ondertekend worden? Of kan dit ook bijvoorbeeld dienen als petitie om te laten ondertekenen door meerdere inwoners?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s